PALVELUT

Kognitiivinen psykoterapia

Ihmisen ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen liittyvät toisiinsa. Luomme kirjaimellisesti todellisuuttamme niillä ajatusmalleilla, joita ylläpidämme. Kognitiivisessa lähestymistavassa on keskeistä se, että etenkin muuttamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan voidaan saada aikaan haluttuja muutoksia myös tunteissa ja käyttäytymisessä. 

 

Terapian tavoitteena on tunnistaa psyykkisen kärsimyksesi lähteitä ja auttaa sinua oivaltamaan ja ymmärtämään omaa kokemus- ja käyttäytymismaailmaasi paremmin. Terapiassa saat myös mahdollisuuden harjoitella “lukemaan” tunteitasi ja suhtautumaan niihin tarvittaessa uudella tavalla. 

 

Terapiatuokioilla tutkitaan hyvinvointiasi rajoittavia ajattelu- ja kokemustapoja sekä niiden yhteyksiä mahdollisiin ongelmallisiin elämäntapahtumiisi. Yhdessä rakennamme vaihtoehtoisia ja ongelmattomampia kokemusmalleja ja selviytymiskeinoja.

Yleisesti koettuja psykoterapian hyötyjä voivat olla mm. psyykkisen voinnin, mielen joustavuuden ja eheyden, itsetietoisuuden, tunneälyn ja elämänhallintataitojen kasvu. Usein sivuvaikutuksena myös ihmissuhteista tulee palkitsevampia. 

Lue lisää kognitiivisesta psykoterapiasta

 

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa tavoitteenamme on elämänlaatusi parantaminen ja merkityksellisen toiminnan mahdollistuminen silloin, kun toiminnallisuutesi on heikentynyt esim. vamman tai sairauden vuoksi. 


Jokaisella on oikeus elää henkilökohtaisesti merkityksellistä ja mahdollisimman toisista riippumatonta elämää. Kuntoutustavoitteet muotoutuvat toimintakykyarvion pohjalta, ja sinä saat itse päättää, mitkä ovat sinulle tärkeitä tavoitteita arjessasi. Kuntoutus voi kohdistua esim. valmius -tai taitoharjoitteluun, elinympäristöissäsi ja / tai toimintavälineistössäsi vaadittuihin muutoksiin tai muuhun elämänlaatuusi vaikuttavaan asiaan johon voidaan tuoda lisäarvoa toiminnallisin keinoin.

 

Parantunut toiminnallisuus, autonomia ja osallistuminen päivittäiseen elämään, sekä lisääntyneet taidot, motivaatio ja kohonnut elämänlaatu ovat yleisiä hedelmiä toimintaterapeuttisesta yhteistyöstä, jossa sinä asiakkaana olet oman elämäsi asiantuntija.

Lue lisää toimintaterapiasta

 

Työpajat ja luennot

Työpajoissani ja luennoillani on rento ja vapaa ilmapiiri, joka on usein paras lähtökohta uuden oppimiselle, rakentavalle vuorovaikutukselle sekä turvalliselle mukavuusalueelta poistumiselle. Työskentelen mielelläni erilaisten tahojen kanssa tärkeiden aiheiden äärellä, jotka tuovat lisäarvoa sinulle ja tiimillesi!

 

Aiemmin pyydettyjä teemoja ovat olleet mm.

  • Kiintymyssuhteet

  • Tunnetaidot

  • Itsearvostus ja itsetunto

  • Ylisukupolviset traumat

  • Mielenterveys ja elämäntavat

  • Onnellisuuspakko

  • Sisäinen puhe

  • Vaikuttava vuorovaikutus

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai varaa luento tietystä aiheesta